Grote afvaardiging Nederlandse teams EK Teamgym in Lissabon

Zaterdag 31 maart was het dan zo ver dat alle teams zich moesten tonen tijdens het testmoment in Nijverdal. De teams moesten alle onderdelen tonen, mini, tumbling en vloer, en werden beoordeeld door juryleden die internationaal mogen jureren. De teams waren op de hoogte gesteld van de te halen punten om groen licht te krijgen voor het Europees kampioenschap in oktober van de landelijke technische commissie. Een erg spannend moment, omdat er dus veel vanaf hing. De drie teams die een gooi deden naar een ticket voor het EK waren het junior mix team, het senior dames team en het mix senioren team. Het laatste team is pas een half jaar later gevormd dan de andere teams, omdat dit team opnieuw opgestart is vanuit het eerdere senior herenteam. Met een beperkte voorbereiding van drie maanden moesten ook zij zich van hun beste kant laten zien.

De afgelopen drie maanden is door dit team erg hard getraind om sprongen stabiel te krijgen, maar vooral ook om een goede dans neer te zetten. Dit laatste was een hele klus, omdat in zo’n korte tijd een dans aan te leren en ook synchroon te krijgen niet eenvoudig is. Door de inzet van iedereen in het team en de goede begeleiding wist iedereen op tijd de neuzen dezelfde kant op te krijgen en kon er op het testmoment getoond worden dat er veel bereikt kan worden in drie maanden. Het senior mixteam startte op mini waar bijna foutloos werd gesprongen. De goede flow werd meegenomen naar tumbling waar iedereen zijn serie wist uit te springen zonder val. Als laatste moest de dans getoond worden, waar goed omgegaan werd met de niet ideale omstandigheden, en getoond werd dat het team echt een team is. Nadat alle onderdelen erop zaten zat de spanning er nog niet op, want er moest lang gewacht worden op de uitslag. Maar het verlossende antwoord kwam: Het senior mixteam heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap! Met net een tiende onder de streefscore wist het team de jury te overtuigen dat het goed genoeg is voor het EK.

Het testmoment was een groot succes, door de goede organisatie, de vele supporters die naar Nijverdal waren gekomen om te komen aanmoedigen en niet te vergeten de goede resultaten. Alle drie de teams hebben zich verzekerd van het mee doen aan het Europees kampioenschap in oktober in Lissabon.

Herinschrijving voor Nederlands senioren Mix team

Na een knallende start hebben de coaches van het herenteam helaas moeten besluiten dat het niveau dat men wil bereiken voor het EK 2018 niet voldoende is om door te gaan als zijnde een heren senioren team. In overleg met de LTC is besloten dat er een eventuele switch gemaakt mag worden naar een mix senioren team. Om een eventueel mix team te maken heeft het herenteam nog wel een aantal sterke dames nodig om het team te completeren.

Uiteraard zijn aan dit besluit bepaalde voorwaarden verbonden:

 • Mogelijkheid tot aanmelden is tot vrijdagavond 10 november a.s. 22:00 uur, alleen per mail naar groepsspringen@hotmail.nl in de cc graag info@ekteamgym.nl
 • In de mail graag je naam, mailadres, geboortedatum, 06 nummer en de vereniging waar je traint.
 • Er bestaat geen mogelijkheid om over te stappen van het damesteam naar het mixteam of andersom.
 • Het traject start ”opnieuw”, echter meetmoment blijft maart 2018
 • De voorwaarden om in te stromen blijven staan zoals deze eerder door de LTC zijn gepubliceerd
 • Na 10 november 22:00 uur bestaat er geen mogelijkheid meer om in te stromen in welk team dan ook

 

Minimale instroomeisen/doelen:
Senioren dames

Tumbling:
serie achterover:        minimaal arabier flikflak dubbel hurk salto achterwaarts
serie voorover:           minimaal streksalto (1/1 draai), overslag, streksalto (1)½ draai

Minitrampoline:
los:                              Dubbelstrek ½  draai en/of dubbelstrek 1 ½ draai
steun:                          Tsukahara gestrekt en/of overslag streksalto ½ draai

 • De volledige kosten voor het traject zullen gedragen moeten worden door de teams en door eventuele sponsoring.
 • Een minimaal niveau op minitramp en/of tumbling (zie instroomeisen)
 • Training geschiedt grotendeels binnen de eigen vereniging op aanwijzingen van de teamgymcoaches waar men mee bezig moet gaan
 • Ongeveer 1x per twee/drie weken een training voor de vrije vloeroefening, het perfectioneren ervan gebeurt in de thuissituatie en binnen de eigen trainingen. Uit analyse is gebleken dat een hogere score moeten halen voor de vrije oefening om enig kans te maken op een finaleplek en dit lukt alleen door een hogere mate van perfectie in de uitvoering te leggen, strak en op de tel en in de maat van de muziek.
 • Regelmatige feedback naar centrale organisatie op de progressie van de oefenstof via beeldmateriaal
 • Indien er geen sponsoring gevonden wordt dan zijn de kosten per persoon tussen 1500 en 2000 euro (trainingskosten dans, transportkosten trainingen, kosten voor het EK). Uiteraard proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit lukt alleen als iedereen daarin zijn steentje bij zal dragen.

Meld je aan met je persoonlijke gegevens (als je interesse hebt) via secretariaat van de LTC-GS. (email: groepsspringen@hotmail.nl en in de cc graag info@ekteamgym.nl)

Download hier het Inschrijfformulier EK Teamgym senioren mix 2018